Kulturpris till Kurt Olofsson

2004-06-29

Metallklubben gratulerar idag klubbens förre studieorganisatör,
Kurt Olovsson. Kurt har tillsammans med bland annat Latin Kings
erhållit LO´s kulturpris för år 2004. . LO:s kulturpris har delats ut sedan 1962 och syftar till att uppmuntra kulturarbetare som på olika sätt i sin gärning främjar fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar.


I år skedde utdelningen för första gången genom ett nomineringsförfarande, där LO fick ca 80 nomineringar från LO-medlemmar över hela landet. I år blev det nio olika pristagare.

Kurt Olovsson får priset för att han i sin ideella gärning lyfter fram arbetarklassens och LO-medlemmarnas egen förmåga att uttrycka sig genom kulturen.

Kurt Olovsson har bland annat varit drivande i LO-fackens årligen återkommande konstutställning i Umeå där LO-medlemmar ställt ut sin egen konst. Han har också varit starkt involverad i arbetet med att bygga upp arbetsplatsbibliotek runt om i Umeå.

För den som vill få ytterligare information kan gå till www.lo.se