Medlemsomröstningen skjuts fram

2004-10-21
Metalls klubbstyrelse har beslutat att skjuta fram medlemsomröstningen som var planerad att starta denna vecka. Anledningen är den förvirring som uppstått efter företagets senaste propagandaoffensiv.

En demokratisk medlemsomröstning bygger på att varje medlem ska kunna bilda sig en egen uppfattning utifrån en grundlig och saklig information. Läget är för närvarande inte sådant. Företagets information innehåller direkta sakfel. Klubbstyrelsen vill inte att medlemsomröstningen ska föregås av pajkastning eller att högstbjudande köper röster. Klubbstyrelsen vill nu att de centrala parterna kommer till fabriken och sätter sig ner för att ta fram en saklig och objektiv information om konsekvenserna vid de olika röstningsalternativen. Därefter är tiden mogen för medlemsomröstning.

Stor osäkerhet
Klubbstyrelsen har en stor förståelse för att det finns en osäkerhet och förvirring efter all motstridig information. Klubbstyrelsen vill inte lägga ytterligare börda till detta. Det är viktigt att alla kan bilda sig en egen upp-fattning. Klubbstyrelsen menar att företagets propaganda i högsta grad har bidragit till förvirringen. (Se separat artikel) Det är rimligt att företaget dementerar felaktigheterna i sitt material och istället ger en beskrivning vad man egentligen vill med lönesystemsfrågan.

Objektiv information
För att få en så saklig och objektiv information som möjlig vill klubbstyrelsen att de centrala parterna gemensamt beskiver konsekvenserna av den situation vi befinner oss i. Hur är det egentligen med löneskyddet? Vad händer om förhandlingar om ackord påbörjas? Vilka blir konsekvenserna om ett nytt lönesystem skulle träffas med lägre lönenivåer inom vissa områden än vad som är fallet idag? Hur påverkar vårt lokala tidmätningsavtal (MTM/SAM) eventuell ackordslön? Hur länge kan ett avtalslöst tillstånd råda? Osv. Rimligtvis är de centrala parterna bäst skickade att reda ut begreppen.

Omröstningen
Vi vet inte hur lång tid detta kan ta. I klubbens kontakter med Metallförbundet har vi fått ett starkt stöd och frågan är prioriterad. Det bör därför inte behöva ta speciellt många veckor att få deras gemensamma avtalstolk-ning. Men det innebär att medlemsomröstningen skjuts upp på obestämd tid och mer information kommer så snart vi vet något mer.

klubbstyrelsen/joc