Kritik av företagets agerande

2004-10-21
Företaget använder gruppmötena för att trycka ut sin syn på metallarnas löner (varför inte diskutera chefernas löner och löneutveckling samtidigt!!!) och sin vinkling av metallklubbens information.

Det hade varit mer passande att Företaget istället redogjorde för sina egna ambitioner och förslag och samtidigt med detta svara på följande frågor:

* Kan företaget garantera att ingen får sänkt lön om ett avtal om nytt lönesystem träffas?
* Om alla tidigare riktlinjer om utvecklingssteg, grupptillägg och anställningstidstillägg ska bort, hur har då företaget tänkt sig att löneutvecklingen ska gå till?
* Om nu ackord är ett ”förlegat lönesystem”, är inte tidmätning, timtakter och prestationskrav i så fall lika förlegade system?

Propaganda på gruppmöten
Under denna vecka har företaget tagit fram ett nytt material inför Metallklubbens planerade medlemsomröstning. Gruppmötena har använts för en ensidig propaganda utan att metallklubben har möjlighet att bemöta felaktiga och osakliga påståenden i material. Företagets material har presenterats av produktionsledare som knappast har den kunskapen i frågan att man på ett självständigt sätt kan bilda sig en uppfattning och svara på frågor. Att Företaget på ett sådant ogenerat sätt lägger sig i Metalls medlemsomröstning är anmärkningsvärt. Skulle företaget vilja bringa mer klarhet i frågan fanns all möjlighet i världen att bjuda in Metalls representanter att delta på gruppmöten för att ge en allsidig information.

Sakfelen i materialet
Fel 1: Företaget säger att Metallklubben inte är delaktig i ackordsförhandling mellan företaget och den enskilde. Det är fel. Om medlemmen vill företrädas av en Metallrepresentant får företaget finna sig i detta.

Fel 2: Företaget skriver att om ackord inte kan sättas i fri förhandling så blir det timlön. Det är inte säkert, eftersom det finns ett lokalt avtal om tidsmätning som normalt brukar användas vid ackordslönesättning.

Fel 3: Företaget säger att vid ackords-lön får man endast 95 % av lönen vid driftstörningar och att lönenivån inte är garanterad. Så kan det eventuellt bli, men företaget skriver inte att vid ackord kan också medeltimförtjänsten bli högre än dagens löner och då kan lönenivån även vid 95% bli högre än vad man har idag.

Fel 4: Företaget skriver att om vi inte kommer överens om ett enskilt ackord då gäller timlön vilket ger en lägre ersättning. Det kan man inte veta eftersom timlönen ska förhandlas mellan parterna och det resultatet kan företaget inte veta på förhand. Uttalandet kan möjligtvis tolkas så att företaget faktiskt vill sänka lönerna.