Uppsägning av kontinuerlig körning

2004-09-28
Tisdagen den 28 september sade Metallklubben upp överenskommelsen om kontinuerlig körning på driftområdena 2 och 3. Uppsägningstiden är 1 månad.

När den månaden är till ända innebär det att kraven på bemanning på raster och pauser inte kvarstår. Alla har möjlighet att fika och äta tillsammans med sina arbetskamrater.

På medlemsmötet nästa vecka kommer vi att gemensamt ta ställning till hur vi ska hantera avtalet om kontinuerlig körning.

I samband med att avtalet om lönesystem sagts upp gäller inte heller överenskommelsen om rastkörning. Rastkörning berör för tillfället i huvudsak personal inom underhåll

Meatllklubben
GuPe