Företaget sa NEJ till klubbens slutbud

2004-09-29
Två år efter att företaget sa upp lönesystemet är vi vid vägs ände! Nu backar Företaget även från den tidigare överenskommelsen om vilka riktlinjerna som ska gälla för ett nytt lönesystem. Helt i linje med detta säger företaget därför Nej till Metallklubbens slutbud som utgick från att dessa riktlinjer skulle finnas med.

Företagets information
Företagets information i Senaste Hytt gick ut samtidigt som Metallklubben fick det muntliga beskedet. Det var ett väl förberett och regisserat drag från företagsledningen. Det finns mycket att kommentera i Företagets information. I detta Trycket kommer bara en del av felaktigheterna och överdrifterna att rymmas. Mer information kommer inom kort.

Avtalslöst tillstånd?
Företaget konstaterar helt riktigt att avtalslöst tillstånd råder. Det blir dock lite komiskt när företaget skri-ver ”..kommer Företaget därför att – precis som tidigare – betala ut månadslön till samtliga medarbetare”. Det är inget generöst erbjudande. Företaget har inget val eftersom det centrala avtalets löneskydd föreskriver detta.
Att det inte finns något avtal innebär också följande: De arbets- och prestationskrav som tidigare reglerades i lönesystemet gäller inte längre. Till exempel finns inte längre avtalet om rastkörning. De arbetsbeskrivningar som var stommen i löne-ystemet finns inte längre. Arbets- och ansvarsbeskrivningarna för grupper är borta. Kopplingen till prestation i form av timtakter och antal är inte heller någon självklarhet.
Avtalslöst tillstånd innebär i detta skede att ren tidlön gäller. Arbete ska givetvis utföras som tidigare och efter bästa förmåga. Men de direkta kopplingar som funnits mellan arbetets utförande och lönen är just vad företaget sagt upp.

Ackord eller lönesystem
Under förhandlingarna om ett nytt lönesystem har Klubben och Företaget varit överens om en viktig princip: kommer vi inte överens om nytt lönesystem kommer ackord att införas. Det har varit stupstocken som ska förmå parterna att anstränga sig till det yttersta för att komma överens.
Denna gemensamma ståndpunkt vill Företaget inte kännas vid nu. Istället kommer man ”..att under hösten starta arbetet med att ta fram ett nytt lönesys-tem…. Hallå! Var har Företagledningen hållit hus de senaste två åren. De två senaste åren har handlat om starta och omstarta arbetet med att ta fram ett nytt lönesystem. Parterna har inte kommit överens, vilket är en förutsättning för ett nytt lönesystem. Nu skriver företaget att dom ska göra arbetet själva. Metallklubben inbjuds att delta ”Om Metallklubben går med på att förut-sättningslöst arbeta med ett lönesystem”
Fakta är följande: Ett nytt lönesystem kan Företaget inte bestämma själv. Om Metalls medlemmar i den kommande medlemsomröstningen bestämmer att ackord ska införas som en konsekvens av att parternaa inte kommer överens – då blir det så! Detta är grundkursen i avtalskunskap!

Framtiden!
Detta var bara ett axplock av vad som kan sägas i frågan, inte minst med anledning av Senaste Hytt. Från klubbens sida kommer mer information – muntligt och skriftlig – innan frågan kommer att avgöras i en medlemsomröstning. Företaget har sagt Nej till Klubbens slutbud om att fortsätta arbetet med ett nytt lönesystem. Nu är det ett nytt läge. Ackord eller inte? Vad gäller under det avtalslösa tillståndet? Vad får frågan för konsekvenser inför framtiden? Vart tog Företagsledningens ansvar vägen? Frågorna är många och svaren kommer delvis att komma på medlemsmötet.