Fel på lön? Fall 9: Kan inte spara 5 semesterdagar.

2005-03-08
Under rubriken Fel på lön! redovisar vi några exempel på fel på lön som kan uppstå här på Volvo i Umeå. Vi vill med dessa exempel visa hur viktigt det är att du själv kontrollerar att du får rätt lön. Här följer exempel 9.

Följande hände:
J. var sjukskriven under hela semestern 2004. Det innebar att han hade kvar alla semesterdagar.

J. vill spara fem semesterdagar, vilket semesterlagen ger honom rätt till när han arbetar heltid på tvåskift. Systemet ger honom bara rätt att spara 4 semesterdagar

Åtgärder:
Metall begärde ett svar från företaget samt ett krav om genomgång av systemen för att konstatera om det finns felaktigheter.
Frågor/Slutsatser:
Hur kunde detta ske?
Företaget har konstaterat ett systemfel i programvaran, som gör att systemet inte räknar rätt vad gäller semesterdagarna.

Har företaget kontrollerat om det skett för fler?
Vid en kontroll har det visat sig att detta fel har drabbat flera stycken på Volvo. Det är ett fel som slår åt två håll, en del kan bara spara fyra dagar medan andra har möjlighet att spara sex dagar.

Kan det hända igen?
Systemfelet är ännu inte åtgärdat vilket gör att det förmodligen kan hända igen.
Ytterligare ett exempel på att du själv måste kontrollera att de uppgifter som berör dig är riktiga.

Metallklubben
GuPe