Kompensation för införande av semesterfaktor.

2005-03-21
En av de många frågorna om det nya semesteravtalet har varit den ”retroaktiva bestraffningen” vid övergången till det nya avtalet.
De som hade sparade dagar i det gamla systemet fick färre dagar i det nya systemet.

Parterna har nu enats om hanteringen här i Umeå för att lösa frågan. Samtliga som var anställda vid övergången till det nya avtalet 2004 och ”förlorade ” sparade semesterdagar kommer att kompenseras med lika många timmar i ATK.
Beräkningarna för respektive skiftform kommer att göras av personalavdelningen här i Umeå tillsammans med metallklubben så att beräkningsunderlagen blir korrekta.
– Femskiftet har redan blivit kompenserade enligt detta avtal.
– Tre- och fyrskiften kommer att kompenseras inom kort, där är beräkningsunderlagen i princip klara.
– Tvåskiften kommer att ta längre tid att genomföra då det berör väldigt många individer.

Något exakt datum kan idag inte fastställas för när dessa justeringar är genomförda. Vi kommer att återkomma när timmarna kommer att läggas in.

Metallklubben
GuPe