Nyanställda kompenseras för VAT

2005-03-21
De nyanställda som började under 2004 har inte blivit kompenserade för den mertid man gjorde i samband med plustiden under fjolåret. Denna fråga har varit svår att slutreglera trots att företaget sagt sig vara överens med metallklubben om hur kompensationen skulle se ut.

Nu har parterna till slut enats om att alla ska kompenseras för den mer tid som de nyanställda gjort.

Följande gäller:

Alla som fick tills vidareanställning under 2004 kommer att få
– Insättning i ATK-banken för de timmar man gjorde plustid under 2004.
– Produktionsövertidsersättning för samtliga timmar man gjort på plustid under 2004.
Denna reglering kommer att ske så snart som möjligt av personalavdelning här på Volvo.

De 23 visstidarna får sina timmar reglerade i samband med att visstidsavtalet går ut.
– Om man blir tillsvidareanställd så regleras man på samma sätt som ovan.
– Om man avslutar anställningen så sker regleringen på slutlön.

Metallklubben
GuPe