10 visstidare erbjuds ”fast anställning”, möjlighet till fler visstidare!

2006-10-26

Metall och företaget har förhandlat om en utökning av antalet visstidare. VI enades till slut om att utöka antalet möjliga visstidare från 90 till 115. Samtidigt erbjuds de 10 visstidare som har längst anställningstid en tillsvidareanställning.

Som produktionsläget ser ut idag har vi behov av att öka takten på bland annat monteringen. För att klara bemanningen så får de tio med längst anställningstid av nuvarande visstidare ett erbjudande om ”fast anställning”.

Dessutom utökas antalet visstidare från 90 till 115 stycken. I övrigt har avtalet om visstidare inte ändrats på någon punkt. Avtalet sträcker sig fram till den sista augusti 2007.

Metallklubben
GuPe