Kom på klubbmötet!

2006-10-25

Metallklubben kallar alla medlemmar till klubbmöte. Vi kommer att diskutera nästa års avtalsrörelse, VAT-avtalet och en hel del förhandlingsinformation. Begär ledigt av din PL.

DAG……….Torsdag den 26 oktober
TID…………Klockan 14.00 – 15.00
PLATS…….Matsalen UEA (Blå dörren)


AVTALSRÖRELSEN
Vi har i tidigare Trycket och på hemsidan uppmanat alla medlemmar att diskutera kommande års avtalsrörelse för att vi ska veta vilka krav vi ska ställa centralt, men även lokalt i den kommande avtalsrörelsen.

VAT-AVTALET
Vi har fått en begäran från flera avdelningar att ta upp och diskuterar VAT-avtalet och dess innehåll. Många uppfattar att VAT-avtalet ställer för höga krav i plustid. Kom på mötet och diskutera frågan.

FÖRHANDLINGSINFORMATION
Vi har en rad förhandlingspunkter att redovisa för medlemmarna. Ni som kommer på mötet får den senaste informationen. Ni får också chansen att ställa frågor till klubbens förhandlare.

BEGÄR LEDIGT
För att kunna delta på mötet måste du begära och få ledigt av din PL. Ledigheten begär du utifrån Utvecklingsavtalet, UVA.

ÖVERTID
På den tid som ligger utanför din ordinarie arbetstid får du övertidsersättning. Stämpla och koda övertid som du brukar när du jobbar över.

FIKA
Klubben bjuder de som deltar på fika,

Alla hjärtligt välkomna.

Metallklubben
GuPe