57 kr mer till alla

2006-04-03

I principöverenskommelsen för ett nytt lönesystem bestämdes att en nivåökning på 0,4 % skulle tillföras det nya lönesystemet. I princip är detta den gamla ”83-kronan”. Men det bestämdes också att konverteringskostnader till det nya lönesystemet skulle tas ur dessa 0,4 %.

Till konverteringskostnader räknas bl.a. alla tarifförändringar som uppstår just när det nya lönesystemet träder i kraft.

Nu är det färdigräknat. Konverteringskostnaden blev 0,15 %. Det som blev kvar har räknats fram till 57 kronor.

För den första tolvmånadersperioden med start 15 juni 2005, kommer beloppet att betalas som en klumpsumma baserad på arbetad tid.

Därefter kommer 57 kronor att läggas in på extralön och rulla som ett månatligt engångsbelopp till juni 2007. Sedan ska beloppet föras in som en nivåökning av lönesystemet.

Metallklubben
JOC/GuPe