Ännu oklart om ”semestertillägg – övrigt”

2005-08-30
Metallklubben visade strax före semestern i ett pilotfall att Företaget och Proffice inte betalade ut ”semestertillägg – övrigt” korrekt.

Proffice har fortfarande, nästan två månader senare, inte kommit med ett svar på hur man kommer att hantera frågan. De utreder ännu frågan. Vi har begärt en tidplan av Proffice, som vi kan redovisa till våra medlemmar, men de har ännu inte kunnat lämna någon tidplan.

Bakgrund:
Semesterlönen består av tre delar.
– Ordinarie lön – här finns det inga problem, vad vi vet
– Semestertillägg 0,8% av månadslönen – här finns det inga problem, vad vi vet
– Semesterlön rörlig. – det är här problemen finns

”Semesterlön rörlig” ska kompensera för skiftformstillägg, OB, bonus och övertid under semestermånaden. Sjukfrånvaro upp till 180 dagar per år och barnledighet upp till 120 dagar är semesterlönegrundande. Det är uppräkningen vid semesterlönegrundande frånvaro som företaget inte betalat ut.

Åtgärder:
1. Vi kommer vid förhandling på torsdag att ta upp frågan med företaget för att snabba på Proffice handläggningstid.

2. Vi kommer under nästa vecka att presentera en ”lathund” på hur du själv kan räkna ut ”semesterlön – rörlig” och jämföra med det belopp som du fått.

3. Vi återkommer på hemsidan så snart vi har mer information i frågan.

Metallklubben
GuPe