Föräldrainformation 2 Glöm inte söka ersättning från Volvo när du varit barnledig!

2005-11-02
Om du varit föräldraledig mer än 30 dagar efter den 1 september 2002 så kan du söka ersättning från Volvo med 10% av din lön. Det är en del i de avtal som fackföreningarna tecknat med företaget.

Om du inte ansökt om denna ersättning tidigare så är det inget problem – den kan sökas retroaktivt. Du ska kontakta din produktionsledare som tillsammans med dig ska fylla i de nödvändiga blanketterna som behövs.

Förutsättningarna är följande:

– Att du varit föräldraledig sammanlagt mer än 30 dagar.
– Att föräldraledigheten har ägt rum efter den 1/9 2002.

För att snabba på processen så ska du kontakta Försäkringskassan och begära ett utdrag på dina föräldraledighetsdagar, Utdraget ska innehålla:
– Ditt namn och personnummer
– Barnets namn och personnummer
– Antalet utbetalningsdagar
– Din årsinkomst aktuellt år

Detta kan du få:
– 10% av din lön under den tid du varit frånvarande
– Före den 1/4 2004 kan du få ersättning upp till 60 dagar
– Efter den 1/4 2004 kan du få ersättning upp till 90 dagar

Det är alltså din PL som ska se till att denna ansökan fylls i på rätt sätt. Men du kan alltid kontakta metallklubben om du har frågor eller vill ha hjälp i din kontakt med företaget.

Metallklubben
GuPe