Fråga om lönesystemet 3:

2005-12-09

Hemsidan är öppen för frågor om lönesysystemet. Klicka här till vänster på ”omröstning lönesystem” så hittar di en klickruta för ”frågor och synpunkter”. Här kommer en fråga.

FRÅGA:

Hej jag började på volvo 26 april 2004 och blev förflyttad från kaross till montering januari 2005 jag kommer väl hamna i steg 4 nu va??
SVAR:
Du kommer automatiskt att hamna i steg 4 den 26 april 2006. Steg fyra börjar betalas från den 1 maj 2006. Det är då som du uppfyllt kraven på anställningstid på två år.

Titta vidare på ”Regelverk” som du hittar under fliken ”omröstning lönesystem” här till vänster.

Metallklubben
GuPe