Fråga om lönesystemet 6:

2005-12-14

Hemsidan är öppen för frågor om lönesysystemet. Klicka här till vänster på ”omröstning lönesystem” så hittar di en klickruta för ”frågor och synpunkter”. Här kommer en fråga som rör monteringen.

FRÅGA:

Först när jag läste om det nya lönesystemet tyckte jag att det såg bra ut. Men när jag sedan fått veta lite mer är jag inte så övertygad.

För väldigt många på monteringen innebär det nya systemet att man kan gå upp i befattning.. Det är ganska många som har steg 4 men inte haft möjlighet att komma högre. Nu finns den chansen. Men då visar det sig att för väldigt många av dom skulle det inte innebära någon högre lön. Eftersom lönen ”flyttas om” från tilläggen till lönen. Då blir det helt plötsligt ingen skillnad. Vad är det då som är så bra för dom på den nivån att få det nya systemet?

Grupptilläggen verkar det inte vara någon som kan få från början… Det känns också helt fel. Det kan ju inte ligga på oss arbetare att ta fram skriftliga handlingsplaner och andra utförligt skrivna dokument.

När har vi tid till det? Som det är nu får vi inte ens tid att sitta gruppvis och diskutera. Gruppmöten ställs in eller kortas av var och varannan gång pga produktion…

Systemet är säkert bra för dom nya… Men alla som har jobbat ett tag kan ju inte bara tänka på andra, man vill ju se till sig själv också…

SVAR:
Ett lönesystem handlar om att fördela löneutrymme och löneutveckling på ett så vettigt och rättvist sätt som möjligt. Vår utgångspunkt har varit, i det gamla systemet och i det nya, att utveckling i arbete ska ge utveckling i lön och att det är objektiva kriterier som ska gälla. Dessutom vill vi ha ett inflytande i lönesättningen.

I förslaget till nytt lönesystem har vi uppnått detta, trots företagets planer på något ”helt nytt” när dom sa upp det gamla lönesystemet.

Din egentliga fråga handlar om konsekvenserna att föra in det nya lönesystemet. Eftersom det handlar om nya skrivningar och delvis ny struktur får vi vissa övergångsproblem innan allt hamnat på plats. En effekt som uppstår är inte minst avräkning av grupptilläggen.

Just vid övergången mellan gammalt och nytt kan det bli så att en höjning i stegen inte ger några pengar eftersom avräkning av grupptillägg bromsar upp. Det är ett fenomen som i princip alltid uppstår vid sådana här stora omställningar. Men det är ett fenomen som är tidsbegränsat. Vi bedömer att de nya grupptilläggen inte ska innebära några större hinder.

Många grupper kommer att kunna ta de nya tilläggen och att avräkningen därmed i relativt rask takt försvinner. Därmed behöver inte heller löneökningen vara speciellt långt borta. Det är svårt att se något annat sätt rent tekniskt att hantera konverteringen.
SAMMANFATTNINGSVIS:
Vi ser inte att det finns några direkta förlorare i det nya lönesystemet. Men visst, för en del finns det inte heller så mycket att vinna. Men det är sant även om vi hade lyckats behålla det gamla.

Metallklubben
JOC