Lönesystemet – nu närmar vi oss avgörandet!

2005-11-24

Efter en aldrig skådad långbänk börjar vi nu närma oss ett läge där det är möjligt att gå ut med en omröstning om förslaget till nytt lönesystem.

Metallklubben har här på hemsidan försökt att presentera materialet på ett så utförligt sätt som möjligt.

Här till vänster har vi lagt in en mängd material om det nya lönesystemet. Om du klickar på rubriken ”omröstning lönesystem” så kommer du till en sammanställning där vi går igenom;

– lönesystemets olika delar
– regelverket
– alla skrivningar på respektive avdelning

Tidplanen ser ut så här:
vecka. 47: Information ut till samtliga avdelningar
vecka. 48: Revisioner i det nya lönesystemet påbörjas
Information ut till samtliga avdelningar
vecka 49 /50: Omröstning
Information och synpunkter:
1. Information kommer att ske på respektive gruppstyrelseområde om innehållet i lönesystemet
2. Trycket kommer att komma ut
3. Alla förtroendevalda får en ordentlig genomgång av materialet
4. Hemsidan kommer att uppdateras med mer information om omröstningen mm.
5. Hemsidan är öppen för frågor eller insändare. Du hittar ”synpunkter och frågor” under samma flik på hemsidan (Omröstning lönesystem).
Metallklubben
GuPe