Medlemmarna sa JA!

2006-06-02

Vid medlemsomröstningen om löneavtalet så röstade en klar majoritet av medlemmarna JA till det avtalsförslag som förhandlats fram.

1365 (67 %) medlemmar deltog i omröstningen vilket får ses som bra med tanke på den snabba omröstningen och att vi normalt har minst 20 % frånvaro

Resultatet blev följande:
1217 (89 %) röstade JA
146 (11 %) röstade NEJ
2 var ogiltiga

Metallklubben
GuPe