Minustid efter semestern!

2005-07-05
Nu är det till sist beslutat om minustiden i augusti. 

Under veckorna 33, 34, 35 och 36 läggs minustid ut för samtliga som arbetar
VAT – varierad arbetstid. 
Med detta så är en hel minusperiod på sex veckor genomförd med de två veckorna minustid som kördes veckorna nio och tio.

Metallklubben 
GuPe