Nattskift på Kaross i två veckor

2006-08-11

På grund av det stora eftersläpet på DO3 så har metallklubben sagt ja till ett mindre nattskift under två veckor. Nio personer på FH kommer att övergå till nattarbete under de två veckorna.

Om det skulle vara aktuellt med ytterligare produktionstid efter dessa två veckor så är det treskiftet som måste utökas på driftområdet.

Personal från FM ska under dessa två veckor lånas ut till FH för att säkerställa bemanningen på de ordinarie skiften.

Metallklubben
GuPe