Nyheter inom utbildning

2006-01-20

När vi nu övergår från metalls studieverksamhet till ett gemensam studieverksamhet med industrifacket i mitten av detta år, så kommer det lite förändringar. Du som är medlem kommer att få lite annorlunda utbildningar att söka till. Här nedan kommer ett första förslag på hur det kan se ut.

För medlemmar finns bland annat:

Medlemsutbildning

Medlemsutbildning tar upp grundläggande frågor om medlemskapet, arbetsplatsen och organisationen.
Utbildningstid: cirka 20 timmar.

FUF (Facklig utbildning – folkbildning)
Tvärfacklig medlemsutbildning i LO:s regi som tar upp grundläggande frågor om facket.
Utbildningstid: 20 timmar.

Fackets grunder
Tvärfacklig ungdomsutbildning i LO:s regi som tar upp grundläggande frågor om facket.
Utbildningstid: 3 dagar.

Ditt kollektivavtal (Klar under våren 2006)
Grundläggande utbildning om hur ditt eget kollektivavtal fungerar.
Utbildningstid: cirka 20 timmar.

Därför finns facket
Lär dig mer om själva grunden till fackföreningsrörelsen och om löftet som medlemskap i facket innebär. Du får också höra fackligt aktiva berätta om varför de är med i facket.
Webbutbildning: IT-skola

Fackets försäkringar (Klar under våren 2006)
Utbildningen ger dig en bild av hur vårt samlade försäkringsskydd är uppbyggt och var du vänder dig när det oförutsedda inträffar.
Utbildningstid: cirka 20 timmar.

Heja jobbet
I arbetslivet är hindren många om man är född i ett annat land. I denna kurs får du konfronteras med fördomar och lära dig mer om varför det ser ut som det gör i arbetslivet i Sverige.
Webbutbildning: IT-skola

Heja Sverige
Diskriminering finns i hela samhället. Genom övningar, spel och rollspel får du testa både dina och andras fördomar och göra egna ställningstaganden.
Webbutbildning: IT-skola

Internationella frågor (Klar under våren 2006)
En grundläggande utbildning om utländsk arbetskraft, företagskonkurrens och oss själva som konsumenter.
Utbildningstid: cirka 20 timmar.

Studieorganisatör
Joacim Eliasson