25 års JUBILEUMSUTSTÄLLNING 2006

2006-01-30

INBJUDAN
LO-facken i Umeå Kulturkommitté och ABF Umeå inbjuder intresserade med LO-anknytning till Konst och Hobby-utställning.
Ni kan delta med era alster i den 25:e utställningen i rad.
Plats: Tonsalen Umeå folketshus.
Datum: 11-17 mars 2006

Du anmäler ditt intresse till:
LO-facken i Umeå
Telefon 090-15 65 30 eller till
Britt-Inger Lindström, telefon 090-12 61 02.

OBS !!!!
SISTA ANMÄLNIONGSDAG ÄR DEN 9 FEBRUARI 2006
Välkommen
Joacim Eliasson