Nytt förslag till varierad arbetstid – VAT

2005-08-17
Metallklubben och företaget har förhandlat fram ett nytt förslag till förändringar i avtalet om varierad arbetstid – VAT. Samtliga metallmedlemmar kommer att få rösta JA eller NEJ till förslaget.

Tidplanen för information och omröstning ser ut som följer:
1. I början av nästa vecka ger metallklubben ut ett trycket som innehåller samtliga förslagna ändringar.
2. Samtliga förtroendevalda får en fyllig genomgång av förslaget.
3. Hela förslaget kommer att presenteras på hemsidan.
4. Hemsidan är öppen för debattinlägg.
5. Omröstningen genomförs under vecka 35.

Metallklubben
GuPe