Uppdatering 5: Gruppstyrelser 2006!

2006-03-27

Vi håller nu på med vår årliga uppdatering av hemsidan. Vi har nu uppdaterat informationen som finns under fliken ”Gruppstyrelse”.

Gå gärna in på denna del av hemsidan så får du en uppdaterad information av gruppstyrelsernas verksamhet.

På avsnittet ”Gruppstyrelse” så finns alla gruppstyrelseområden redovisade. Där hittar du gruppstyrelserna för kaross, måleri och montering, teknik och underhåll samt logistik. Dessutom finns den fackliga organisationen för CKD och fabriksservice redovisad..
Under varje gruppstyrelse så kan du läsa om.
· LEDAMÖTER, där vi redovisar vilka som sitter i klubbstyrelsen.
· VÅRA UPPDRAG, där gruppstyrelserna presenterar vilka uppdrag som varje förtroendevald har.
· VÅRA MÅL, där respektive gruppstyrelse beskriver de mål som gruppstyrelsen har för sitt arbete..
Metallklubben
GuPe