Uppdatering 6: Utbildning

2006-03-28

Vi håller nu på med vår årliga uppdatering av hemsidan. Vi har nu uppdaterat informationen som finns under fliken ”Utbildning”.

Gå gärna in på denna del av hemsidan så får du en uppdaterad information utbildningsverksamheten.
På avsnittet ”utbildning” så finns allt du behöver veta om utbildning och kompetensutveckling för metallmedlemmar

Här redovisar vi bland annat:
– STUDIEKOMMITTÉN, Där vi visar på Studiekommitténs arbetsuppgifter och ledamöter. Fackliga utbildningar, Kompetens i arbetet, Vuxenutbildning, Grundläggande yrkesutbildning och Läs och skrivsvårigheter.
– STUDIEPROGRAM, här visar vi det studieprogram som sammanställs för IF Metalls medlemmar och förtroendevalda från Västerbotten.

– STUDIERÅD, vi från Umeå har en ledamot i studierådet och där arbetas med frågor som rör hela Volvo koncernens kompetensutveckling såväl för den enskilde som fackligt. Rådet är en del utav de koncernfackliga samarbetet.

– STUDIELEDIGHET, sammanställning av Studieledighetslagen och dess rutiner. Hur gå tillväga vid en studieledighet och praktiska saker medlemmen och den förtroendevalde ska tänka på vid studieledighet.
Metallklubben
GuPe