Utbetalningar retroaktiv lön samt engångsbelopp.

2005-08-18

Utbetalning av retroaktiv lön gällande central löneökning f.o.m 1/4-05 kommer att ske på septemberlönen.
Utbetalningen avser april,maj och juni månad.
Ett avtal om utbetalning av engångsbelopp i samband med lönesystemsförhandlingarna har utbetalts vid två tidigare tillfällen.
Det sista engångsbeloppet, 1800 kronor vid full närvaro, utbetalas på augustilönen.

Stina