Riskbedömningar påbörjas

2014-06-18

I samband med nedläggningen av monteringen så kommer förändringar i bemanning och omplacering att ske på hela fabriken. Parterna är överens om att genomföra riskbedömningar på varje avdelning på fabriken.

I samband med nedläggningen av monteringen så kommer förändringar i bemanning och omplacering att ske på hela fabriken. Parterna är överens om att genomföra riskbedömningar på varje avdelning på fabriken.

De första riskbedömningarna kommer att ske på avdelningsnivå för att senare gå ner på grupp och individnivå.

Riskbedömningarna som ska genomföras är till för att få en bild av hur personalen påverkas under och efter nedläggningen av monteringen.

Innehållet i riskbedömningarna ska analyseras utifrån ett arbetsmiljö-perspektiv. De fysiska och psykosociala risker som kan påverka både grupper och individ ska beaktas i detta arbete.

Är det så att de risker som kommer fram i arbetet är så pass allvarliga att människan riskerar att utsättas för ökad ohälsa eller olycksrisker så ska dessa åtgärdas innan förändringen genomförs.

Deltagare vid dessa riskbedömningar är en sammansättning av representanter från företaget, IF Metall och skyddsorganisationen.

Metallklubben
GuPe