Klubbens Nomineringsmöte

2017-02-07

Onsdag den 8 februari genomför IF Metall sitt nomineringsmöte. Alla metallmedlemmar har då möjlighet att föreslå nya namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag i klubben.

Varje år står hälften av de ordinarie platserna i klubbstyrelsen till val.

Valberedningen har lämnat sitt förslag till vilka som ska sitta i klubbstyrelsen, det gäller både ordinarie ledamöter och suppleanter.
Den som har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram måste föra fram det till valberedningen eller själv delta på Metallklubbens nomineringsmöte.

Här följer valberedningens namn-förslag.

Ordförande

Jan-Olov Carlsson      (omval)

Ordinarie ledamöter
Gunnar Pettersson      (omval)
Carola Andersson       (omval)
Carina Eriksson           (omval)
Åsa Dahlsten               (omval)

Suppleanter
Marie Landström         (omval)
Tommy Holmgren       (omval)
Margareta Johansson (omval)
Robert Westin             (omval)
Richard Berglund        (omval)

Tid och plats för mötet
Dag:    Onsdagen 8 februari
Tid:      klockan 14.00 – 14.30
Plats:   Stora Föreläsningssalen

Observera: För att närvara på arbetstid  måste du få ledigt av din PL.  Mötet genomförs som UVA-tid. Det innebär övertid om Du inte har ordinarie arbetstid.

Välkommen!