Klubbens Nomineringsmöte!

2016-01-27

Torsdag den 4 februari håller Metallklubben sitt nomineringsmöte. Då har alla metallmedlemmar möjlighet att föreslå nya namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag i klubben.

Varje år står hälften av platserna i klubbstyrelsen till val. Den medlem som har namnförslag till klubbstyrelsen kan delta på Nomineringsmötet och föreslå andra namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag

Tid och plats för mötet

Dag:              Torsdag 4 februari
Tid:                klockan 14.00
Plats:             Stora Föreläsningssalen UA

Närvaro 
Närvaro på mötet, för metallmedlemmar, sker på betald arbetstid enligt Utvecklingsavtalet, UVA.

Observera: För att närvara ska du begära och få ledigt av din PL.

IF Metall Volvo
GuPe