Process vid omplaceringar

2015-09-15

Under omställningsförhandlingarna i våras var alla omplaceringar och tjänstetillsättningar centraliserade till klubb och företag. Det var en specialläsning med tanke på omfattningen.

Nu är parterna överens att återgå till det normala, men med tillägget att omställningsgruppen alltid kommer att tillfrågas när det dyker upp lediga jobb.

Processen vid sökning och tillsättning av tjänster återgår däremot till den lokala nivån mellan gruppstyrelse och områdeschef.

Metallklubben/JOC