Arbete mellan jul och nyår

2015-09-14

Efter semestern tog företaget i förhandling upp att de ville se över möjligheten att arbeta in tiden mellan jul och nyår. Från klubben lade vi in ett förslag för fortsatta förhandlingar i frågan – att vi samtidigt löser ut att Fm-skiftet arbetar längre på fredagar och att EM-skiftet är ledigt.

Efter att företaget på egen kammare funderat en stund så kom de tillbaka och valde att avsluta frågan. De ser att det finns behov att behålla produktionstiden mellan jul och nyår.

Klubben för inarbetning…
Från klubben sida har vi vid varje förhandling om årsarbetstiden begärt att ett antal dagar ska friläggas som klämdagar. Under de senaste åren har företaget inte varit intresserat av att förlägga några klämdagar.

…men den fastställs året innan
I samband med årsarbetstidsförhandlingarna så fastställs eventuell inarbetning. Inarbetade dagar som förläggs tas ur den individuella ATK:n.

Ändring svårt
Att lägga ut ATK ur Tidbank under pågående år för att ta bort arbetsdagar är inte enkelt. Eftersom ATK-tiden redan är förlagd så har mer än halva årets ATK redan ”tickat in” i den individuella banken. Att ändra det nu fungerar dåligt.

Många timmar
Antalet timmar mellan jul och nyår är mellan 24,6 och 27 timmar.  Om all den tiden skulle göras på fredagskvällar skulle det innebär att man var tvungen att arbeta fem eller sex fredagskvällar för att generera tillräckligt med tid.

Inte aktuellt
Frågan har alltså varit uppe till diskussion men är i dagsläget inte aktuell.

Metallklubben
GuPe