Ingen plustid denna vecka, minustid nästa

2017-03-20

Strejken som har pågått i Gent har inneburit att transportunderreden till hytterna inte kommer tillbaka. Strejken är nu över. Men det tar tid att få balans i flödet av hyttunderreden. Den planerade plustiden denna vecka är därför inställd. CKD kommer dock att arbeta plustid.

Överläggningar i frågan
Klubben och företaget inledde överläggningar före helgen. Företaget ville i detta skede ställa in plustiden. Eftersom varseltiden för förändringar av arbetstiden är 2 veckor måste parterna vara överens om detta ska kunna ske.

Klubben hade ett antal förslag till lösning av situationen.  Lösningen som till slut valdes går ut på att plustiden ställs in, men att de som önskar arbeta som om det vore plustid kommer att beredas arbete. Det innebär att det kollektiva saldot inte berörs utan endast det personliga Mertidssaldot för dem som arbetar.

Minustid nästa vecka
Under dessa överläggningar tog företaget också upp att det eventuellt skulle finnas ett behov att lägga ut minustid nästa vecka.  Skälen för detta är på nytt att det tar tid att få balans i flödet av underreden.

Eftersom klubben behövde helgen på sig för att fundera över hur plustidsfrågan skulle hanteras, accepterade klubben också att företaget kunde avvakta till måndag kl. 14.00 med att lägga ett eventuellt minustidsvarsel. Det innebar att klubben utifrån det osäkra läge som uppstått efter strejken i Gent accepterat ett uppskov på några dagar av varsel för förändring av arbetstid.

Företaget lämnade besked inom tid som parterna kommit överens om. Beskedet var att lägga ut minustid fredag 31 mars.

CKD berörs inte
CKD kommer att köra plustid som planerat denna vecka och normaltid nästa vecka.  Alltså enligt den ursprungliga planen.

IF Metallklubben/joc