Strejken i Gent

2017-03-30

Strejken som stängt fabriken i Gent är över. Arbetet har kommit igång, men med reducerad takt. 4 dagars produktion har uteblivit. Information om vad som utlöst strejken och vad resultatet blivit är knapphändig. Arbetarkamp försöker man tysta ner.

Strejken i Gent hade pågått i flera dagar innan klubben i Umeå fick den första informationen. Att företaget är förteget är inget att förundras över. De vill inte att interna konflikter ska nå utanför fabriksgrindarna. Man är livrädd för spridningseffekter. Att strej-ken dessutom varit kopplad till interna förhållanden gör den än mer laddad.

Sociala krav utlöste strejken
Strejken utlöstes av förhållanden inne på fabriken. Det är alltså inte en planerad strejk i en pågående avtalsrörelse.

Det är tre frågor som stått i centrum: 

  • Allt Alltför hård arbetstakt
  • Svårt att få ut ledigheter och
  • Krav på bättre maskinutrustning.

Det krävs inte alltför mycket fantasi för att koppla dessa försämringar till kostnadsbesparingar och de strukturella förändringar som gjordes för några år sedan.

Glädjekalkyler?
Kalkylerna som låg till grund för beslutet om omstrukturering av Volvos industrisystem i Europa utlovade stora besparingar. Men ska man omsätta besparingar på 20-25 % får det stora konsekvenser. Om kalkylerna också skulle visa sig vara glädjekalkyler blir konsekvenserna ännu större. Bemanningen slimmas, de anställda pressas allt hårdare, investeringar uteblir, osv. Utan att veta alla detaljer om situa-tionen i Gent tycks detta i grova drag vara bakgrunden.

Medlemsomröstningar
Under strejken har förhandlingar pågått. Flera förslag och erbjudanden från Volvo har röstats ner av kraftfulla majoriteter bland de strejkande. Så har skett tre gånger under förra veckan.

Uppgörelse
Den uppgörelse som ligger till grund för att avbryta strejken stöddes av 58 % av de strejkande, alltså en relativt svag majoritet. Enligt uppgifter från lokal media i Gent innebär uppgörel-sen att arbetstakten är reducerad till 90 % under tiden som rekryteringar pågår. Missnöjet över arbetstakten och arbetsbördan tycks ha varit i centrum för konflikten.

Utöver detta har de strejkande fått företaget att gå med på upprätta en plan för att lättare få ut ledigheter, att göra nödvändiga investeringar i utrustning, samt att en bonus på 500 Euro till alla anställda.

Strejken som fackligt vapen
En strejk är det sista och kraftfullaste vapnet i en konflikt mellan arbete och kapital, mellan fack och arbetsgivare. Att facken på Volvofabriken i Gent tar till en omfattande strejk i frågor som har med arbetssituationen att göra är anmärkningsvärt, men samtidigt hoppingivande. Någonstans går en gräns där arbetare vid det löpande bandet säger ifrån. Den gränsen tycks företaget ha passerat på fabriken i Gent i den allt hårdare jakten på ökade vinstmarginaler.

Då kom också reaktionen – nu får det vara nog!