Avtalsrörelsen spurtar

2017-03-30

Snart är det bara timmar kvar innan det centrala avtalet löper ut. Från 1 april råder avtalslöst tillstånd om inget avtal hinner träffas. Parterna står för närvarande långt ifrån varandra. Förhandlingarna sker med hjälp av medlare.

Kärvt förhandlingsklimat
Tonläget i avtalsförhandlingarna har varit tuffare än på länge. I vanliga fall brukar parterna ha ”rensat julgranen”, dvs. förhandlat bort en del besvärliga frågor före medlarna träder in. I år har detta inte skett.  Parterna har med sig alla krav in i slutförhandlingarna.

Medlarnas fråga
Medlarna, eller OPO (opartiska ordförande) som de egentligen kallas, har ställt frågor till parterna om man är beredd att träffa ett längre avtal. Båda parter har svarat positivt på detta. Det första medlingsförslaget förkastades av IF Metall. Anledning: för låga nivåer, ingen låglönesatsning och ingen avsättning till delpension.

Inte bara lönenivån..
Stötestenarna i årets löneförhandlingar är  villkorsfrågorna mer än lönenivån. Även om det skiljer i bedömningen om stora löneökningarna ska vara, skiljer det sig ännu mer i villkorsfrågorna. IF Metall har bestämt att arbetsgivarnas makt över övertiden ska minska. Teknikarbetsgivarna har bestämt sig att köra stenhårt på maktfrågor och mest kring arbetstiderna. Deras krav på en ”korridor” på 7 timmar per vecka  och rätt att ensidigt förlägga huvudsemester mellan maj och september är särskilt provocerande krav.

Avtalslöst tillstånd
Om inget avtal träffas före 31 mars råder avtalslöst tillstånd. Från den dagen kan konfliktvarsel läggas. OPO har rätt att skjuta upp varsel för en tid, men ytterst beslutar parterna själv om det ska bli konflikt konflikt eller ej.

IF Metall har en mycket välfylld strejkkassa och kan av den anledningen ta en konflikt. Industrikonjunkturen spelar oss i händerna,  allra mest gäller det bilindustrin. Om ett konfliktvarsel läggs från IF Metall, (blockad mot nyanställningar, övertid eller t.o.m. strejk) kan vi vara tämligen säkra på att bilindustrin kommer att vara måltavla.