Klart med ny nivå på övertidsersättningen

2017-04-21

Från 1 april kommer de nya skift-ersättningarna att gälla. De kommer att finnas med på majlönen som är den första lönen som hanterar de nya nivåerna.
Här nedan finns de nya ersättningsnivåerna på övertidsersättningen.

 

 Övertid – Dagtid (kr per timme)
(gäller från 2017–04–01)
 Övertid  Produktionsövertid
 Vardag  67,64 kr  Vardag  87,00 kr
 Arbetsfri  vardag  87,00 kr  Arbetsfri  vardag  115,93 kr
 lö,sö Helgd  115,93 kr  lö,sö Helgd  135,34 kr

 

 

 Övertid – Skift (kr per timme)
(gäller från 2017–04–01)
 Övertid  Produktionsövertid
 Vardag  87,00 kr  Vardag  115,34 kr
 Arbetsfri  vardag  115,58 kr  Arbetsfri  vardag  135,34 kr
 lö,sö Helgd  135,34 kr  lö,sö Helgd  160,24 kr