Ett förtydligande kring klubbens försäkringar!

Strax före jul fick alla medlemmar ett brev hem från Förenade Liv som redovisade att olycksfallsförsäkring och livförsäkring upphör att gälla 1/1 2018. Det har skapat en viss förvirring, Trycket ska nu försöka reda ut.

Bakgrund
Folksam har beslutat att Förenade Liv helt ska införlivas med Folksam från och med 1 januari 2018. Då upp-hör formellt alla liggande försäkringar i Förenade Liv. Som vi skrev i Trycket den 1 december 2017 så har verkstadsklubben istället tecknat ett nytt försäkringsavtal i Folksam som ersätter försäkringarna i Förenade Liv.

Brevet
Brevet från Förenade Liv talade bara om att försäkringen i Förenade Liv kommer att upphöra den 31 december 2017. Detta har skapat en del frågetecken hos våra medlemmar vilket är olyckligt.

Följande gäller

  • Våra försäkringar i Förenade Liv upphörde den 31 december 2017.
  • Klubben har tecknat ett nytt avtal med Folksam som började gälla den 1 januari 2018.
  • Olycksfalls- och livförsäkringen som är tecknad i Folksam motsvara till stora delar de försäkringar vi hade i Förenade Liv.
  • Som medlem behöver du inte vidta någon aktivitet för att vara kvar i verkstadsklubbens försäkringar.

Förbundsförsäkring
Utöver klubbens försäkringar så har alla medlemmar i IF Metall en förbundsförsäkring som ingår i medlemskapet. Det är en fritidsolycksfallsförsäkring, barngruppliv och en tjänstegruppliv som också finns hos Folksam. Den försäkringen påverkas inte av förändringarna med Förenade Liv.

Bättre livförsäkring
I det avtal som avslutades med Förenade Liv i samband med årsskiftet fanns det som vi nämnt en livförsäkring. Verkstadsklubben har med det nya avtalet i Folksam förbättrat villkoren i livförsäkring som är på 6 PBB(prisbasbelopp) vilket i år motsvarar 273 000 kr. Det är dubbelt så mycket som förut

Vem ska få pengarna?
En viktig fråga är vem som ska få pengarna vid ett dödsfall. Det kallas förmånstagarförordnande. Om inget särskilt förmånstagarförordnande anmälts vid den försäkrades dödsfall tillfaller försäkringsbeloppet i första hand make/registrerad partner/sambo och i andra hand försäkringstagarens andra arvingar.

En del av medlemmarna har signerat ett eget förmånstagarförordnande, alltså vem som ska få pengarna. Denna ändring följer inte med till den nya försäkringen.

För att behålla den måste man fylla i en blankett och skicka in till Folksam, kontakta försäkringsansvarig på klubben, Tommy Näslund på telefon 072 862 72 18