Lägre takt – hur många Adecco får sluta?

Besked om nedtaktning kom förra veckan. Företaget har beslutat att dra ner veckoproduktionen med 200 hytter. Konsekvenserna blir störst inom kaross, måleri och materialhantering. Inom presshall/detaljen kommer nedgången inte att märkas så mycket.

Företagets besked är att det är Adeccoanställd personal berörs av nedtaktningen.

 

Marknadsläget
Under en tid har tendensen varit en avmattning av försäljningen inom Europa. I Nordamerika och även i Sydamerika är det fortfarande uppåt. Eftersom större delen av det vi producerar i Umeå går till Europamarknaden har en viss nedgång varit väntad.

Information
Förra veckan fick klubben en information om företagets planer att gå ner i takt från och med vecka 33. Fram till semestern går fabriken som vanligt. All omställning ska vara klar innan vi går på semester. Det innebär både förhandlingar om bemanning, körsätt och konsekvenser av förändringarna. Det kan t.ex. röra sig om omplaceringar och upplärningar av Volvoanställda på nya positioner.

Förhandling
Förhandlingar kommer att inledas denna vecka. De sker på gruppstyrelsenivå. Det första som ska göras är att fastställa en bemanningsnivå utifrån den nya timtakten. Därefter kan en risk- och konsekvensanalys genomföras, om det måste genomföras omplaceringar, skiftbyten osv.

Adecco
Enligt Volvo är det Adeccoanställda som kommer att beröras av nedgången. Hur många är oklart. Förhandling om turordning och uppsägningar av Adeccoanställda genomförs mellan Adecco och IF Metalls avdelning. Klubben deltar inte i dessa förhandlingar.
Ett informationsmöte planeras inom kort för alla IF Metallmedlemmar inom Adecco. Förhoppningsvis kan det hållas i samband med ordinarie gruppmötestid.

Inhyrningens baksida
Vi arbetar i en bransch som påverkas av konjunkturer. Under en lång tid har det varit högkonjunktur inom fordonsindustrin. Förr eller senare viker det nedåt.
Företaget har valt en strategi som innebär att inhyrd personal ska vara buffert mot konjunktursvängningar. Volvo lämpar över arbetsgivaransvaret på ett bemanningsföretag och de otrygga anställningarna på de Adeccoanställda. Det är bemanningsföretaget som varslar och säger upp personal. Hela denna process bygger på att det ska gå fort och smidigt att skicka iväg personal vid nedgångar.

Volvo har ett ansvar
Denna strategi fritar inte Volvo från sitt ansvar. Personalneddragningar kan bli aktuella även med tillsvidareanställd och visstidsanställd Volvopersonal. Men sådana förhandlingar ställer större krav på ett arbetsgivaransvar. Det borde inte vara möjligt eller tillåtet att friskriva sig från arbetsgivaransvaret som bemanning och inhyrning innebär.

Klubben är fortsatt kritisk till företagets bemanningsstrategi.

Ett omdöme om: “Lägre takt – hur många Adecco får sluta?

  1. Hade ni fått igenom ert krav att anställa tidigare Volvo anställda så kanske man kunde bli kvar känns så surt att inte ledningen visar en att man är värd mer man ställer upp för dom men inte får man nåt. Nu blir det kanske fjärde gången man får lämna detta företag känns så tråkigt man trivs bra att jobba här. / Arg och besviken.

Kommentarer stängda.