Mångårig erfarenhet bland Volvoanställda!

Bland Verkstadsklubbens medlemmar så finns en stor erfarenhet. I snitt så har IF Metalls medlemmar arbetat 27 år på fabriken. Det innebär att det har samlats mångårig kunskap om produktionens villkor och förutsättningar bland personalen. Det betyder också att det är en hög medelålder bland Verkstadsklubbens medlemmar, nämligen 52 år i snittålder. Många medlemmar har därför gått i pension senaste åren och många kommer att följa i samma fotspår åren framöver.

Ett problem är att företaget inte anställer när någon slutar. Istället hyr man in och många har därför varit inhyrda i flera år. För att säkra kompetens och framtid så måste Volvo anställa egen personal på fabriken. Alla organisationer mår dessutom bra av att ha blandad åldersstruktur.

Verkstadsklubben har därför upprepade gånger i förhandlingar och vid andra tillfällen påtalat för företaget behovet att anställa – hittills utan att företaget gjort något åt saken.

På medlemsmöten i januari så uppmanade medlemmarna klubben att fortsätta att driva på i frågan om anställningar. Klubben tar frågan på stort allvar och kommer att fortsätta ha det som en prioritet i kontakterna med företaget.