Konsekvenser av avtalet

Avtalet innebär att alla får ett avdrag med 7,5 % på månadslönen och övriga lönedelar som man skulle ha haft om man arbetat ordinarie skift. Avtalet sträcker sig under perioden 23 mars till 22 september. Men vad får det mer för konsekvenser? Betalas OB och SFT? Hur blir det med semestern? Vi reder ut några frågor kring detta.

Semester
Rätten till semester och semesterförläggning påverkas inte av avtalet. Huvudsemester är veckorna 29 – 32. Annan individuell förläggning kan förekomma.

På semester betalas full lön, men även semesterersättning och semestertillägg . Det gäller även om man tar ut enskilda semesterdagar utanför huvudsemestern. Rent tekniskt kan det bli så att löneavdraget på 7,5 % görs och att företaget lägger tillbaka löneavdraget för semesterdagen/dagarna månaden efteråt.

Avtalet påverkar inte vad som händer om man blir sjuk under semestern. Samma regler som vanligt.

Deltidare
De som arbetar deltid ingår i avtalet precis som övriga anställda. De ska då arbeta i proportion av sin ordinarie arbetstid.

Ledig med frånvarokodning
Vid ledigheter där företaget inte betalar lön sker ett löneavdrag till 100 % av den ordinarie månadslönen.
Vid frånvaro där företaget betalar lön, t.ex. komp, permission sker löneavdrag med 7,5 % för dessa dagar.
Vid sjuklön de två första veckorna betalar företaget sjuklön med ett löneavdrag på 7,5 % på 80 % som sjuklönen utgör.

Karensavdrag vid sjukdom
Företaget gör ett avdrag på samma sätt som vanligt. Under coronakrisen får man ansöka om att få karensavdraget ersatt av Försäkringskassan. Värdet av ett karensavdrag är schabloniserat till 700 kronor.

Kontantuttag ur kompbanken
Vid kontantuttag dras 7,5 % av summan som en konsekvens av avtalet.

Flextid
Flextid fungerar som vanligt. Ur avtalssynpunkt är tolkningen att lite flextid kan man bortse från.

Redovisningen till myndigheterna utgår från ordinarie arbetstidsmått för dagen. Företaget har inte kunnat svara på hur man gör vid uttag av flextid i form av hela dagar.

Hyvling av tidbanken
Koncernfacket har tagit upp en förhandling med företaget på koncernnivå om att höja eller ta bort gränsen för ”hyvling” av kompbanken sista oktober. Planerade kompledigheter riskerar att inte bli av och att man då hamnar över gränsen på 250 timmar. Företaget måste då betala ut detta på lön vilket knappast är en fördel om kassaflödet är ansträngt. Företaget är inte helt avvisande till idén, men vill avvakta hur situationen verkar bli till hösten innan man bestämmer sig.