Klar majoritet för treskift!

Den omröstning som vi genomfört bland medlemmarna är nu färdigräknad. Det blev en klar majoritet för treskift. Samtidigt finns det många som vill fortsätta arbeta tvåskift.

Företaget har den senaste tiden flaggat för ett behov av ytterligare produktionstid. De vill lösa den frågan med ett stående nattskift. Eftersom det inte är en arbetstid vi normalt använder utan det är treskift vi har avtal på, så valde klubben att gå ut med en öppen fråga om vad medlemmarna förordar för arbetstid.

73% för treskift
Sammantaget visar röstresultatet på en klar majoritet för treskift. Nästan 3/4  eller 73,1 % förordar treskift före tvåskift plus natt.

Olika på avdelningarna
Omröstningen visade också på variation mellan avdelningarna. På Kaross och material var det 80 % för treskift, på måleriet var det jämt skägg ( 4 röster fler för stående natt) mellan treskift och stående natt.

Kort förhandling
Under onsdag morgon hade parterna en kort förhandling där klubben redovisade röstresultatet för företaget.

Klubben lade följande förslag till fortsatt hantering av arbetstiderna:

  1. Treskift är den arbetstidsform som gället för att klara krav på höjda  produktionsvolymer. Det är alltså på samma sätt som vi gjort sedan mitten på nittiotalet.
  2. Vid en mindre taktökning arbetar delar av arbetslaget tvåskift och delar arbetar treskift. Så som vi idag gör på flera avsnitt på fabriken.
  3. För att personalen ska ”rulla tillbaka” sitt ordinarie arbetslag är klubbens förslag att rullningen på treskift blir FM – EM – Natt – EM – FM – Natt. Det blir då  en skiftesrotation vi använt förut och gör att FM respektive EM-veckorna alltid blir med samma tvåskift.
  4. Skulle fullt treskift behövas på några avsnitt så är klubben beredd att skriva överenskommelse om tvåskift/stående natt för de fall det finns medlemmar som inte har möjlighet att arbeta natt.

Företaget har inte svarat på klubbens förslag till lösning av produktionskapaciteten.

Halvledare
Det finns fortfarande stora frågetecken kring leveranser av komponenter (halvledare) till slutmonteringsfabrikerna.

Effekterna av detta är i dagsläget inte klara, men det kan eventuellt innebära att fabriken kommer att få dagar med låg produktion.