Kvitton till IF Metall södra Västerbottens tandvårdsförsäkring

IF Metall södra Västerbottens medlemmar fick i slutet av 2020 erbjudande om att gå med i en Tandvårdsförsäkring.  Denna drivs tillsammans med IF Metall mellersta Norrland.

Vi anser att alla ska ha råd att laga sina tänder.  Kostnaden för fösäkringen är 75 kr per månad och täcker 50% av tandvårdskostnaderna för tandvård som regleras i det som kallas tandvårdsstöd.  Kosmetisk tandvård och tandreglering ersätts inte.

Försäkringen gäller endast de som är medlemmar i de två ovan nämnda IF Metallavdelningarna

Hur ansöker man om ersättning?

  • Be din tandläkare om ett originalkvitto och ett behandlingsunderlag
  • Märk upp med ditt personnummer
  • Betalar Du med faktura måste den skickas in tillsammans med underlag som visar att fakturan är betald
  • Skicka in detta till
  • IF Metall Södra Västerbotten.  Västra Norrlandsgatan 11 B, 903 27 UMEÅ
  • Uteblivet besök ersätts inte 
  • Kvitton äldre än 12 månader ersätts inte heller.

Har Du funderar kring försäkringen?, Kontakta avdelningen  via postbox.avd04@ifmetall.se