Utskiftningen vinstandel 2016!

Du som arbetade på Volvo 2016 kommer i maj 2021 att få vinstandelen. Det blir antingen i aktier eller kontant.

Kontrollera att du verkligen får din vinstandel. När vinstandelen för 2015 betalades ut i fjol var det en av våra medlemmar som inte fick sin andel förrän han kontaktade företaget.

 Värdet 6 521 kr
Sista december 2020 var värdet på en full vinstandel 6 521 kr. Om man har en lägre tjänstgöringsgrad så får man inte en full andel, så det kan påverka storleken på din vinstandel.

Aktier eller kontanter
Man får ut andelen i aktier eller kontanter, Om man väljer aktier krävs ett aktiekonto eller VP-konto som är aktivt.  Observera att du måste meddela dina kontouppgifter vid varje utskiftningstillfälle, det är inte tillåtet för Stiftelsen att återanvända tidigare uppgifter.  Mer information om vad du ska göra finns på My Benefits.

Kontrollera om du fått vinstandelen!
Om du fyllt i ditt svar fel på något sätt så kommer din andel inte att bli utskiftad. En av våra medlemmar upptäckte att fjolårets utskiftning inte hade betalats ut. Han hade fyllt i en siffra fel på sitt VP-konto, men inte fått något meddelande från stiftelsen om att vinstandelen inte betalats ut. Den vinstandelen hade ett värde på 14 710 kr som inte hade betalats ut.

Nytt system på gång
Företaget har aviserat att man i fortsättningen inte skall ha samma system för vinstdelning. Hur det kommer att se ut är i dagsläget inte klart, så det får vi återkomma till.

Ett omdöme om: “Utskiftningen vinstandel 2016!

  1. Även HR säger att det nya systemet (profit sharing sweden) inte är klart.

    Men det tycker jag är konstigt eftersom aktiesystemet avslutades 31/12-2019.

    Meningen var nu att vinsten för 2020 skulle betalas ut i form av en extra bonus detta år.

    Nån måste ju veta vilka parametrar som ska gälla, samt vilken månad det ska betalas ut?

    Men eftersom vi får den vanliga bonusen i slutet av April, så kanske den nya bonusen kommer i slutet av Oktober.

Kommentarer stängda.