Ännu inget besked om tillsvidare!

Klubben hade begärt förhandling om framtiden för alla visstidsanställda. Klubben lade fram ett konkret förslag om tillsvidareanställning, förlängd visstid, och hantering av semester för visstidare.

Visstid – hur länge
Klubbens förslag var att alla som anställts på visstid under 2020 skulle erbjudas tillsvidareanställning. Förslaget lades med bakgrund av att volymerna och därmed personalbehovet ser ut att hålla i sig över en lång tid. Det innebär att visstidsanställning som påbörjats under 2020 ändå ska övergå en tillsvidareanställning. Ett positivt besked redan nu innebär knappast någon skillnad för företaget. För de som är berörda skulle det däremot vara skillnad och till stor glädje .

Klubben begörde också att den visstidsanställning som löper ut 16 juli redan nu skulle förlängas till  30 september, dvs. samma datum som gäller för de senast anställda. Klubbens inställning är att det endast skapar osäkerhet, oro och irritation att inte ge ett sådant besked när alla nya visstidsanställda har detta som slutdatum.

Inget besked nu
Företaget svarade med att besked kommer senare och att det kommer att lämnas av närmsta chef utifrån en bedömning om den visstidsanställde fyller kriterierna för en fortsatt anställning. Klubbens åsikt är att för dem som berörs av förslaget har denna ”prövoperiod”  varit eftersom alla redan har fått sin visstidsanställning förlängd en eller två gånger.

Semesterfrågan
För alla som kommer att fortsätta sin anställning i höst gäller vissa regler för semesteruppehållet.

Alla har semesterrätt, dvs. rätt att vara ledig under dessa fyra veckor, även om den inte är betald. De semesterdagar man tjänat in måste givetvis läggas ut. För de obetalda dagarna finns det också möjlighet att ta ut negativ komp upp till 80 timmar, dvs lägga sig i skuld till företaget som betalas igen av övertid och/eller ATK-insättning.

Rätt att få arbeta under semesterna
För alla obetalda semesterdagar som man inte vill vara ledig eller sätta sig i skuld för, har företaget en skyldighet att erbjuda arbete. Enligt företaget kommer det att finnas sådana arbeten, men oklart i vilken omfattning.

Vi har gjort det förr!
För att lösa frågan i god tid före semestern föreslog klubben en överenskommelse av likande slag som tillämpats tidigare på företaget när vi haft samma situation.  Den bygger på att företaget och den enskilde ”delar” på kostnaden för de obetalda semesterdagarna. Kring detta kommer fortsatta förhandlingar att ske. Klubben återkommer med resultat från dessa förhandlingar.