Hög tid att hålla årsmöten

Pandemin har flyttat fram gruppstyrelsernas och klubbens årsmöten. I det längsta har klubbstyrelsen väntat för att coronarestriktionerna ska lätta något. Hoppet är ute att vi ska kunna genomföra fysiska årsmöten före semestern. Därför genomförs de nu i digital form på betald övertid.

Gruppårsmöten
På varje gruppstyrelseområde kommer information om tid för årsmötena. Förberedelsematerial i form av verksamhetsberättelser och valberedningens förslag finns i fikarutorna i god tid före mötet.

Nominering
Det har varit möjligt att nominera, dvs. ge förslag på ledamöter som ska väljas till gruppstyrelsen för det kommande året. Har man missat detta finns det möjlighet att nominera även på årsmötet.

Digitala möten
Årsmötena sker digitalt. Man sitter hemma och kopplar upp sig på Teams. Möteslänken får man efter att ha anmält sitt deltagande. Saknar man möjlighet att koppla upp sig hemifrån finns det möjlighet att göra det via arbetsplatsen med hjälp av gruppsrelsen.

Möten på övertid
Deltagande på årsmötena sker betald övertid. För att alla ska ges möjlighet att delta blir det två möten per område där det bedöms vara nödvändigt. Tiderna kommer att anges på varje område, men inriktning är att hålla mötena från 20 – 26 maj.

Klubbens årsmöte
Klubbens årsmöte kommer att genomföras i början av juni på ett likande sätt. Information om tider kommer i ett senare Trycket. Där presenteras också föreberedelsematerial i kortformat. Samtliga handlingar kommer att skickas till dem som anmäler sig att delta på årsmötet.

Nominering
Normalt ska ett särskilt nomineringsmöte hållas. Så blir det inte i år. Nomineringar gör istället genom att maila till valberedningens sammankallande. Det kommer också att vara möjligt att lägga nominerngar i en särskild låda vid klubbens lokaler på UA. De som nomineras ska vara tillfrågande och har accepterat att bli nominerade.  Nomineringar kommer även att tillåtas på årsmötet fram till dess val ska hållas.

Nomineringar skickas till mikael.k.eriksson@volvo.com