Försämrat mående på fabriken!

Skyddsorganisationen inom IF Metall har genomfört en omfattande
enkät riktad till all produktionspersonal. Många har svarat på enkäten och svaren visar på ett försämrat mående bland produktionspersonalen.
– Det är både fysiskt, mental och socialt som de anställda har
påverkats negativt. Det är nödvändigt att företaget vidtar åtgärder
för att bryta den negativa trenden, säger Roger Nyström, huvudskyddsombud för metallarbetarna på Volvo

 

Läs mer i senaste trycket