Hur är det allmänna hälsotillståndet på verkstadsgolvet?

Sammanställning av enkät om det allmänna hälsotillståndet.
Under oktober och november så genomförde IF Metalls skyddsorganisation, på uppdrag av klubbstyrelsen, en anonym enkät riktad till alla anställda på verkstadsgolvet inom IF Metalls avtalsområde.
Både bemanningsanställda via Konsultia och Volvoanställda fick möjlighet att svara på enkäten.
Enkäten gjordes med syftet att få se en så verklig bild som möjligt av hur de anställdas allmänna hälsotillstånd ser ut på det fysiska, mentala och sociala planet.

 

 

Sammanställning av enkäten

 

Resultatet har presenterats både för klubbstyrelsen och företaget på senaste skyddskommittémötet.