Föräldrainformation 1 Anmäl föräldraledigheten annars förlorar du pengar till pension!

2005-10-31 Om du varit föräldraledig efter år 2000 så ska du söka premiebefrielse på din pensionsinbetalning, Då får du en bättre pension när du på ålderns höst går i pension. Om du inte ansökt om denna premiebefrielse tidigare så är det inget problem – den kan sökas retroaktivt. Du ska ta kontakt med metallklubben som hjälper dig.