Gruppstyrelseutveckling

2004-06-14 Som ett led i att förbättra och utveckla den fackliga verksamheten på UC så kommer gruppstyrelsens samtliga ledamöter att deltaga i en Gruppstyrelseutvecklingskurs, under ledning av Hans Andersson från Metalls avdelning 230 vecka 25.

Omflyttning till Löpande bandet

2004-06-09 Företagets beslut om nytt upplägg kommer att påverka de flesta montörerna och var ni jobbar. Den arbetsgrupp som har tittat över hur omflyttningen av personalen från kortflöden och i-bräda har avslutat sitt arbete. Gruppstyrelsen på monteringen har deltagit i arbetsgruppen och nedan redovisar vi kort resultatet.