Kallad till Rehabmöte?

2005-06-02
Glöm inte bort att du alltid har rätt att ta med dig en facklig förtroendevald eller annan stödperson då företaget kallar dig till rehab-möten. Tyvärr är det många medlemmar som känner sig ensam, ifrågasatt och utsatt på dessa möten.

Vi har idag höga sjuktal på fabriken. Den höga frånvaron och de många korttidssjukskrivningarna är föremål för ett projekt som företaget inlett. Projektet genomförs framför allt på DO 3 och DO 5 och det är där som projektet kommer att synas.

Enskilda medlemmar som kallas till rehabiliteringsträffar ska informeras av företaget att man har rätt att ta med sig någon stödperson. Det är inte alltid denna information är tydlig.

Metallklubben påminner därför att det är varje medlems rätt att begära att en fackligt förtroendevald ska vara med under dessa samtal. Det kan också vara någon annan person, anhörig eller arbetskamrat.

Metallklubben
GuPe