Medlemsrabatt på SJ dagtåg

Från och med den 1 juni till och med den 31 augusti 2019 har du som medlem 50 % i 1 klass med SJ dagtåg under sommaren via LO Mervärde. Erbjudandet gäller alla dagar i veckan från 1 juni – 31 augusti 2019, för samtliga dagtåg med SJ och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast för privat bruk.

Läs Mer

Företaget planerar för nytt körsätt!

När klubben fick MBL-informationen om nedtaktning fanns ingen information om andra förändringar än att områdena ska se över körsätt och bemanning. Innan förhandlingar ens har startat sipprar det fram att företagets inriktning är ett stort och ett litet skift. Det är en organisationsförändring som får stora konsekvenser. Traditionellt körsättUnder många år har skiftesordningen varit sådant att veckovolymen delas upp i

Läs Mer

Lägre takt – hur många Adecco får sluta?

Besked om nedtaktning kom förra veckan. Företaget har beslutat att dra ner veckoproduktionen med 200 hytter. Konsekvenserna blir störst inom kaross, måleri och materialhantering. Inom presshall/detaljen kommer nedgången inte att märkas så mycket. Företagets besked är att det är Adeccoanställd personal berörs av nedtaktningen.   MarknadslägetUnder en tid har tendensen varit en avmattning av försäljningen inom Europa. I Nordamerika och

Läs Mer

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor. Det visar den arbetsskadestatistik för 2018 från Arbetsmiljöverket som presenteras den 29 maj. Läs mer…

Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden

Varje år dör tusentals svenskar av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Bara av stress på jobbet dör cirka 500 varje år. Antalet dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar. Det visar två nya rapporter som Arbetsmiljöverket presenterar idag. Läs mer..