Omflyttning till Löpande bandet

2004-06-09

Företagets beslut om nytt upplägg kommer att påverka de flesta montörerna och var ni jobbar.
Den arbetsgrupp som har tittat över hur omflyttningen av personalen från kortflöden och i-bräda har avslutat sitt arbete. Gruppstyrelsen på monteringen har deltagit i arbetsgruppen och nedan redovisar vi kort resultatet.

Efter semestern så ska samtliga som idag arbetar på kortflöden och instrumentbräda få en ny placering på det löpande bandet. Den placering som man får är det som gäller vid uppstarten av löpande bandet och grundar sig på vilket segment man som grupp deltagit i vid verifieringen. Hur det sen framöver kommer att bli med rotation mellan segment och andra uppgifter är fortfarande inte klart, varför denna första placering, utifrån gruppstyrelsens sätt att se det, inte är av permanent karaktär.

Inom respektive segment så ska också nya grupper skapas. Det är framförallt en uppgift som de grupper som finns idag får ta itu med tillsammans med sin ev. nye arbetsledare.

I en del fall så kommer individer att behöva byta skift eller segment. Den problematiken ska redas ut av respektive arbetsledare tillsammans med de enskilda. Om du som berörs av detta känner dig överkörd i den situationen, så ta kontakt med gruppstyrelsen. Vi har förvarnat företaget om att vi kommer att ta förhandlingar för den enskilde medlemmen, om situationen kräver det.

Även övriga metallare på monteringen berörs av förändringar. Det handlar t.ex. om ni som jobbar på Mellanbuffert, Justering, Lågvolym/S, Kvalité m.fl. En del av er får nya arbetsplatser, en del kommer att hamna i nått som företaget kallar projektresurs. För er gäller samma som ovanstående. Känner ni er överkörda eller felbehandlade så ta kontakt med gruppstyrelsen så försöker vi hjälpa till att reda ut det hela.

Förflödespersonal och ni som jobbar i BU3 kommer i stort att ha kvar de jobb och de arbetsplatser ni har idag.